Büntetőjogi Ügyvéd Budapest

Ha a legjobb megoldást keresi büntetőjogi eljárás során, akkor bizalommal fordulhat büntetű ügyekre specializálódott ügyvédi irodánkhoz

Büntetőjogi ügyvéd - Védőügyvéd Budapest

Megbízható büntetőjogi képviselet, határozott védőügyvédek segítségével

Tapasztalt Büntető ügyvéd-védőügyvéd segítségére van szüksége?

A Skapinyecz és Társa Ügyvédi Iroda kiemelt szakterülete a büntetőjog, amelynek köszönhetően a büntetőeljárás bármely szakaszában profi ügyvéd nyújt segítséget Ügyfeleinknek!

Függetlenül attól, hogy milyen minőségben lett egy büntetőügy szereplője nálunk profi védőügyvédek, büntető ügyvédek nyújtanak mindent lefedő jogi képviseletet a büntetőeljárás, büntetőjogi procedúra teljes menetében. 

Jogom van büntető ügyvéd segítségére?

Sokakban félreértés van azzal kapcsolatban, hogy egy büntetőjogi eljárás során joguk van-e ügyvéd, büntető ügyvéd támogatására.

Fontos tudni, hogy a büntetőeljárási törvény nagyon sok jogot biztosít az a büntetőjogi eljárások alanyai számára, de egy tapasztalt büntető ügyvéd, büntetőjogi ügyvéd segítsége nélkül lehet, hogy ezek a jogok nem világosak a számukra így ezekkel nem tudnak élni.

Ezért is kritikusan fontos hogy valóban szakavatott büntető ügyvédet, védőügyvédet válasszon, és lehetőleg olyan ügyvéd tanácsát fogadja meg, aki komoly tapasztalattal bír a büntetőjog világában.

Profi büntető ügyvéd támogatásunknak köszönhetően a büntetőjog minden területén biztonságban érezheti magát már a nyomozati szakasz megkezdésétől.

TISZTÁBAN VAN AZZAL, HOGY:

-         -  Önt is megilleti a védelemhez való jog

-        -  joga van ahhoz, hogy szabadlábon védekezhessen

-         - gyanúsítotti kihallgatáskor, Ön megtagadhatja a vallomást

-          - Senki – beleértve Önt is – sem tekinthető bűnösnek, a bíróság jogerős ítéletéig?

Tegye meg a megfelelő lépéseket és ne kövessen el egy később már helyrehozhatatlan hibát! Gondoskodjon róla, hogy tapasztalt védőügyvéd, legyen Ön mellett!

Sokszor előfordul, hogy valakit először tanúként hallgatnak ki, de nemsokára már gyanúsítottként kapja az idézést a rendőrségre.

NAGYON FONTOS! Egy balul sikerült gyanúsított-, vagy akár tanú kihallgatás messzemenő következményeket okozhat a büntetőeljárás kimenetele szempontjából.

Emiatt is kiemelt jelentőségen van annak, hogy profi büntető ügyvéd képviselje a jogait és mutasson útmutatást a lehetőségeivel kapcsolatban!

Ki is a büntető ügyvéd / védőügyvéd?

A büntetőeljárási törvény alapelvként rögzíti, hogy a terheltet, gyanúsítottat megilleti a védelem joga. A terhelt személy dönthet úgy, hogy a védekezést saját maga végezni, de védelmét büntető ügyvéd, védőügyvéd is elláthatja. A nyomozó hatóságok, a z ügyészség és a bíróságok is biztosítják, hogy akivel szemben a büntetőeljárás folyik az a törvény által meghatározott módon védekezhessen.

Vannak bizonyos esetek a büntetőeljárásról szóló jogszabályban, amelyek esetében a védőügyvéd bevonása kötelező.

Milyen feladatot lát el pontosan egy védőügyvéd / büntető ügyvéd

-          A büntető ügyvéd köteles a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt a kellő időben felhasználni

-          A védőügyvéd köteles a terheltetl a védekezés trövényes eszközeiről és jogairól tájékoztatni

-          A büntetőjogász köteles a terheltet mentő és a felelősségét enyhítő tények feltárását szorgalmazni

-          A büntető ügyvéd köteles akadályoztatása esetén – leszámítva az előre nem látható, elháríthatatlan akadályokat – a saját maga helyettesítéséről gondoskodni. Ezen kívül a védőügyvéd köteles a nyomozó hatóságot az eljárási cselekmény előtt tájékoztatni, ha az eljárási cselekmény során a védelmet biztosító ügyvéd részvétele kötelező és az előre nem ismert elháríthatatlan akadály miatti helyettesítést nem tudja biztosítani.

-          A büntető ügyvéd a védelem elősegítése érdekében a jogszabályi keretek lehetőségeit figyelembe véve adatokat szerezhet és gyűjthet be.

-          A büntető ügyvéd a terhelt, gyanúsított személy jogait önállóan is gyakorolhatja. azon jogok kivételével, amelyek csak a terheltet illetik.

HA BÜNTETŐELJÁRÁS SZEREPLŐJÉVÉ VÁLIK MÉG A VALLOMÁSTÉTEL ELŐTT KONZULTÁLJON BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉDDEL! 

  A védőügyvéd, büntető ügyvéd feladata

A büntető ügyvéd (védőügyvéd, büntetővédő, büntetőjogász) segítséget biztosít a terhelt részére (gyanúsított, vádlottat) abban, hogy a vele szemben indított büntetőeljárás során a gyanúsítást, a vád tárgyát megfelelően megismerhesse.

A védőügyvéd segít a terhelt személynek abban is, hogy álláspontját ki tudja fejteni, a gyanúsítás, a vád vonatkozásában meglévő érveit elmondhassa, illetve az eljárásban részt vevő hatóságok (rendőrség, ügyészség, bíróság) tevékenységével kapcsolatban felmerülő észrevételeit és indítványait elő tudja terjeszteni.

Ezen túlmenően a terhelt személyét mentő és a jogi elelősségét enyhítő tények napvilágra kerülését szintén a büntető ügyvéd szorgalmazza, illetőleg a terhelt jogszabályok által biztosított egyéb jogainak érvényesítését is a védőügyvéd kell, hogy elősegítse. 

Miért lényeges a büntető ügyvéd bevonása a jogi eljárás folyamatába?

A büntetőjogi normáknak csupán töredéke mondható egyszerűnek.

A gyakran nyakatekert jogi paragrafusok értelmezése sok esetben bonyolult. Ez olyan szintet is elérhet, hogy egy vitás jogi kérdés megítélésében nem csak a büntető ügyvédek, hanem még a bíróságok véleménye is megoszlik.

A Magyar Köztársosága Alaptörvénye biztosítja a védelemhez való jogot; ennek normatív megvalósítása a Be.-re, valamint az ügyvédségről szóló törvényre (Ütv.) tartozik.

A védőügyvéd munkájával a terhelt mellett szóló tények, az enyhítő és mentő körülmények feltárását és figyelembevételét szorgalmazza, illetve fölhívja a figyelmet a terhelt számára kedvező jogértelmezés és jogalkalmazás lehetőségeire.

Ezen túlmenően fóleg a letartóztatott gyanúsítottnak biztosíthat segítséget – külön meghatalmazás alapján – személyi, családi, vagyoni és más jellegű ügyeinek intézésében.

A törvény szerint a büntetőügyvéd (szemben az ügyésszel, aki mind a terhelő és súlyosbító, mind a mentő és enyhítő körülményeket köteles figyelembe venni) nincs objektivitásra kötelezve. A büntetőjogi ügyvéd csupán a terheltet mentő és felelősségét enyhítő tények feltárását mozdíthatja elő.

A büntetőügyvéd jogszabály által meghatározott feladata az, hogy az igazságnak ezt az oldalát lássa és láttassa. Ebből adódóan a feladata nem az igazság ‘ködösítése’, hanem az igazság teljessé tétele.

A Magyar Köztársaság Büntető törvénykönyve (Btk.) nem nevesítiaz enyhítő körülményeket. A Btl. Alapján az eljárás során a bíró feladata az enyhítő körülmények megtalálása.

Ilyen körülmény lehet pl. a büntetlen előéletet, a bűnöző környezetet, amelyben az elkövető felnőtt, az alacsony intelligencia  szint, a töredelmes beismerést és megbánást stb.

A védőügyvéd szerepe az, hogy feltárja mi az, ami a terhelt javára felhozható.

Fontos megemlíteni, hogy a büntetőjogi ügyvéd közfeladatot lát el és ez alapvetően meghatározza terhelt és a védőügyvéd közötti viszonyt. Annak ellenére, hogy a védőügyvéd meghatalmazás alapján vonható be a büntetőeljárásba, a jogait, kötelességeita törvény határozza meg.

Nem mindenki tudja, hogy a büntetőügyvéd, védőügyvéd a büntetőeljárás önálló alanya, aki a törvény szerint, lelkiismerete és meggyőződése alapján biztosítja a védelmet.

Ha a terhelt elégedetlen a védőügyvéddel, a meghatalmazást visszaveheti, és mást bízhat meg a védelemmel.

FONTOS: HA BÜNTETŐELJÁRÁS SZEREPLŐJÉVÉ VÁLIK A VALLOMÁSTÉTEL ELŐTT KÉRJE BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD TANÁCSÁT! 

Telefon: 06 30 983-1893

gazdasági ügyvéd budapest